Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Internt lys på oppvaskmaskinen fungerer ikke

 

Problem 
  • Internt lys på oppvaskmaskinen fungerer ikke 
Gjelder for 
  • Integrert oppvaskmaskin 
  • Frittstående oppvaskmaskin 
Løsning 

1. Kontakt et autorisert servicesenter  

For å bytte ut lampen, anbefaler vi å be om besøk fra en servicetekniker.    

Advarsel: Bytte av et internt lys kan føre til en lekkasje i apparatet, hvis det ikke gjøres korrekt.    

Advarsel: Vi anbefaler ikke å bruke produktet før problemet har blitt løst. Koble fra produktet, og koble det ikke til igjen før du er sikker på at det er OK."