Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Hvordan deaktivere AirDry i min oppvaskmaskin

 

Problem 
  • Hvordan deaktivere «AirDry» i min oppvaskmaskin 
Gjelder for 
  • oppvaskmaskiner med «AirDry»-funksjon 
Løsning 

Gjør følgende for å deaktivere AirDry-funksjonen:    

MERK: Metoden kan variere avhengig av kontrollpanelet på oppvaskmaskinen Hvis kontrollpanelet ikke ser ut som på bildet, se brukerhåndboken som fulgte med apparatet ditt   

1. For å deaktivere «AirDry»-funksjonen, må apparatet være i programvalgmodus.    

MERK: Apparatet er i programvalgmodus når programindikatoren er på og displayet viser programvarighet. Når du aktiverer apparatet, er det vanligvis i programvalgmodus. Men om dette ikke skjer, kan du sette programvalgmodus på følgende måte: Trykk og hold samtidig K1 og K2 til apparatet er i programvalgmodus.  

2. For å angi brukermodus, trykk og hold inne K3 og K4 samtidig helt til indikator L1, L2 og L3 begynner å blinke og skjermen er tom.

3. Trykk på K3  

  • Indikatorene L1 og L2 slukker.  
  • Indikator L3 fortsetter å blinke.  
  • Displayet viser gjeldende innstilling: Io = AirDry aktivert.  

4. Trykk på K3 for å endre innstillingen: Oo = AirDry deaktivert.  

5. Trykk på på-/av-knappen for å bekrefte innstillingen.

 

  • Was this article helpful?