Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Døren til oppvaskmaskinen lukkes ikke ordentlig eller er skjev

 

Problem
  • Døren til oppvaskmaskinen lukkes ikke ordentlig eller er skjev. Feiljustering av klinker/hengsler kan føre til at døren til oppvaskmaskinen ikke lukkes riktig eller være skrå.
Gjelder
  • Integrert oppvaskmaskin
Løsning

1. Ta kontakt med teknikeren som monterte apparatet for å sikre at låsen og døren er installert i henhold til installasjonshåndboken.  

2. Kontakt et autorisert servicesenter

Hvis rådene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker.