Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Døren til oppvaskmaskinen holder seg ikke åpen

 

Problem:
  • Døren til oppvaskmaskinen holder seg ikke åpen
Gjelder:
  • Integrert oppvaskmaskin
Løsning:

1. Det er normalt for en oppvaskmaskindør uten montert kjøkkendør å ikke forbli åpen. Den lukkes av fjærene på hengslene.  

Hvis oppvaskmaskinen er integrert og ingen kjøkkendør er festet, vil det ikke være mulig å teste døren.