Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Oppvaskmaskinen viser feilkode i60

 

Dette problemet kan løses ved å nullstille produktet.
  • Kople fra oppvaskmaskinen, vent i 1 minutt og koble den til på nytt. Hvis produktet ble flyttet, er det viktig å sørge for at rør ikke bøyes eller klemmes, og at vannforsyningen er tilgjengelig.
  • Slå på oppvaskmaskinen, velg en passende syklus og start den.
  • Hvis syklusen starter og fungerer normalt, har problemet blitt løst.
Hvis produktet ikke starter syklusen riktig etter nullstillingen:
  • Avgjør om feilkoden fremdeles er den samme.
  • Hvis koden er annerledes, se i brukerhåndboken for detaljert informasjon om den nye koden.
  • Ta kontakt med et godkjent serviceverksted hvis den opprinnelige feilkoden vises fremdeles.
  • Was this article helpful?