Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Døren spretter opp under en vaskesyklus

 

Hvis produktet ble installert nylig, kan dørpanelet/kjøkkendøren være for tung(t), eller produktet kan være montert feil (det er viktig at produktet er i vater og sitter ordentlig på plass).

  • I dette tilfellet kontakter du installatøren din.

Hvis produktet er riktig montert, kan problemet være tette eller tilstoppede spylearmer.

  • Kontroller og vask sprayarmene om det er nødvendig, og rengjør filtrene på undersiden av enheten i samsvar med brukerveiledningen før du bruker produktet igjen.
  • Kontakt det godkjente serviceverkstedet hvis forslagene ovenfor ikke løser problemet.