Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Bruk av multitabletter

 

Når du bruker multitabletter, kan det være unødvendig å fylle saltdispenseren og surfaktantdispenseren, avhengig av vannhardhet. I hardtvannsområder anbefales fremdeles salt og surfaktant for å oppnå et optimalt oppvaskresultat.

  • Juster vannhardheten elektronisk til nivå 1. På dette nivået vil indikatoren (legg til salt) ikke lyse på betjeningspanelet.
  • Aktiver multitablett-funksjonen ved å trykke på den relevante funksjonen.
  • Se i brukerveiledningen for detaljert informasjon.

Multitablett-funksjonen må aktiveres etter at du har valgt en syklus og ikke vil bli lagret i minnet.

  • Aktiver multitablett-funksjonen før hver syklus.
  • Hvis tørkesyklusen gir dårlige resultater, fyll surfaktantdispenseren og sett vannets hardhetsnivå til 1 eller 2.