Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Innstillinger er deaktivert

 

Ettersom syklusvalgsekvensen innebærer å velge syklusen og deretter innstillingene, hvoretter produktet skal starte, kan det hende at innstillingene ikke har blitt aktivert i tide.

For å unngå dette kan du velge en vaskesyklus og ytterligere innstillinger mens døren er åpen - syklusen starter ikke før døren er lukket.