Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Skadde eller løse komponenter

 

Oppdage skade når du pakker ut produktet: 

Ikke forsøk å koble til eller bruke produktet.

  • Kontakt forhandleren den du kjøpte produktet umiddelbart for å varsle om at produktet ble skadet under levering. Du finner forhandlerens telefonnummer på fakturaen eller leveringsnotatet.
Oppdage skade etter montering / første gangs bruk: 
  • Kontakt forhandleren der du kjøpte produktet for å informere dem om skaden.
Serviceforespørsel:
  • Hvis det er mulig, oppgi komponenten som er skadet når du kontakter et godkjent servicesenter.
  • Reservedeler kan bestilles fra nettbutikken vår.
  • Was this article helpful?