Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Uvanlige lyder

 

Summelyd like etter start av

Oppvaskmaskiner starter alltid en vaskesyklus med et pumpesyklus som produserer denne støyen.

Det er ingen grunn til bekymring.

Høy lyd eller banking

Lyden produseres av at oppvaskmiddelbeholderen.

Det er ingen grunn til bekymring.

Det høres under et lydsignal under pumping

For å løse dette problemet, legg til et vaskemiddel (ikke for mye!) i oppvaskmiddelbeholderen for å smøre pumpemekanismen.

Raslelyd under tørkefasen

Dette kan indikere en feil med tørkeviften, og må løses av en ingeniør. Kontakt et godkjent serviceverksted for å bestille et besøk.

 

  • Was this article helpful?