Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Feilmeldingen i30 vises på displayet

Denne feilen indikerer en lekkasje, og/eller at vann samler seg på bunnen av produktet. Kutt vanntilførselen til produktet for å hindre oversvømmelse.

  • Kontakt et godkjent serviceverksted for å løse problemet.