Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Oppvaskmaskinen viser «Blo» på displayet

Meldingen «Blo» indikerer at barnesikringen («blokkering») er aktivert. For å deaktivere, trykk på knappene «Short» og «Prewash» samtidig.

Se i brukerhåndboken for detaljert informasjon om funksjonen.