Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Døren til oppvaskmaskinen er defekt

 

Hvis døren til oppvaskmaskinen er defekt, kontakter et du godkjent serviceverkstedet for å bytte den ut.