Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Temperaturen i kombiskapet er for lav

 

Problem    
 • Kjøler for mye, for kaldt i kjøleskapet 
 • Temperaturen er for lav i kjøleskapet 
 • Det er frost i kjøleskapet, rim dannes på innsiden   
Gjelder for    
 • Kjøleskap
 • Kombiskap 
Løsning    

1. Kontroller om enheten kjøler på korrekt måte

 • Mål temperaturen med et termometer i et glass med vann plassert inni kjøleskapet.
 • Kjøleskapet fungerer riktig hvis temperaturen er mellom +4 til +5 °C.
 • Kjernetemperaturen til matvarene er viktigere enn den indre lufttemperaturen i kjøleskapet, siden lufttemperaturen vil variere gjennom hver kjølesyklus (mellom start og stopp av kjøle-kompressoren).
 • Vær oppmerksom på at billigere termometre kan vise variasjoner på ±1–2 °C eller mer. 
 • Juster temperaturen ved å skru på temperaturregulatoren eller via kontrollpanelet.  

2. Skru Shopping Mode av

 • Se i brukerhåndboken for å finne ut om enheten din har denne funksjonen og hvordan du kan skru den av.
 • Du kan laste ned brukerhåndboken her.

3. Kontroller om viften inne i enheten er på og fungerer (hvis enheten er utstyrt med vifte) 

Du kan kontrollere viften ved å lukke døren et øyeblikk, for så å åpne den igjen.

Umiddelbart etter åpning av døren kan du høre om viften går og om den stopper for tidlig. 

4. Sikre at skuffene er lukket / dyttet helt inn

5. Hvis kjøleskapet har deksel/demper for kaldluft-sirkulasjonsviften som kan åpnes og lukkes, kan du lukke denne

Dette dekslet er vanligvis plassert over skuffene eller nær bakveggen bak skuffene. 

6. Forsikre deg om at ingen matvarer berører bakveggen i enheten

 • Flytt eventuelle gjenstander som berører bakveggen for å forhindre dannelse av vann eller is på hyllene.
 • Bakveggen fryser under nedkjøling og is blir til vann under automatisk tining.
 • Hvis gjenstander berører bakveggen under tineprosessen, renner over på hyllene i stedet for ned i avløpskanalen.  

7. Kontakt et autorisert servicesenter

Hvis forslagene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker.

 

 • Was this article helpful?