Skip to main content
Electrolux | Help and Support

En linje («__») vises på displayet på kjøleskapet

 

Problem 
  • Bindestreker «--» vises på kjøleskapets display
  • Temperaturen inne i kjøleskapet er lavere enn 0 °C
Gjelder for 
  • Kombiskap
  • Kjøleskap
Løsning 

1. Kontroller om enheten kjøler på korrekt måte

  • Mål temperaturen med et termometer i et glass med vann plassert inni kjøleskapet.
  • Kjøleskapet fungerer riktig hvis temperaturen er mellom +4 til +5 °C.
  • Kjernetemperaturen til matvarene er viktigere enn den indre lufttemperaturen i kjøleskapet, siden lufttemperaturen vil variere gjennom hver kjølesyklus (mellom start og stopp av kjøle-kompressoren).
  • Vær oppmerksom på at billigere termometre kan vise variasjoner på ±1–2 °C eller mer. 
  • Juster temperaturen ved å skru på temperaturregulatoren eller via kontrollpanelet.

2. Kontakt et autorisert servicesenter

Hvis forslagene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker.