Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Hvordan oppbevare mat i kjøleskap og fryser?

 

Spørsmål:
 • Hvordan oppbevare mat i kjøleskap og fryser?
Gjelder:
 • Kjøleskap
 • Kombiskap
 • Frysere
Generelle tips for oppbevaring av mat i kjøleskap:
 • Unngå overfylte hyller i apparatet. Fullpakkede hyller vil redusere luftsirkulasjonen og forårsaker ujevn kjøling.
 • Dekk til maten og tørk beholderne helt innen du plasserer dem i enheten. Dette reduserer fuktighetsoppbygging inne i enheten.
 • Pakk inn matvarer med sterk lukt eller høyt fuktighetsinnhold.
 • Oppbevar frukt og grønnsaker i grønnsaksskuffen. Der fanges fuktigheten opp og bidrar til å bevare matens kvalitet i lengre tid.
 • De fleste frukt og grønnsaker bør lagres ved lav temperatur og høy luftfuktighet.
 • Pakk rått kjøtt og fjærfe godt inn slik at det ikke oppstår lekkasje og forurensning av andre matvarer eller overflater. Kjøtt som skal holdes lengre enn to dager, skal fryses.
 • Smør og ost: plasseres i lufttette bokser eller pakkes i aluminiumsfolie/plastfolie for å holde luft borte så godt som mulig.
 • Flasker: disse trenger en kork og bør lagres i flaskehyllen i døren, eller (hvis det følger med) på flaskehyllen.
 • Bananer, poteter, løk og hvitløk må kun oppbevares i kjøleskap dersom de er godt innpakket.
 • Varm mat bør avkjøles til romtemperatur før den plasseres i skapet. Hvis ikke, vil den indre temperaturen i skapet samt apparatets energiforbruk øke 
 • Plasser vannholdig mat eller mat med mye fuktighet foran på hyllene (nærme døren). Hvis de er plassert nær det kalde luftuttaket, kan de fryse
Generelle tips for oppbevaring av mat i fryseskap:
 • For å minimere dehydrering av mat og kvalitetsforringelse, kan du bruke aluminiumsfolie, frysepakning, fryseposer eller lufttette beholdere. 
 • Tving så mye luft ut av pakkene som mulig og forsegl dem. Fanget luft kan føre til at maten tørker ut, skifter farge og får en bismak (frysebrann).
 • Pakk inn fersk kjøtt og fjærfe i egnet frysepakning før frysing
 • Ikke frys ned igjen kjøtt som har vært opptint
 • Unngå å legge inn for mye varm mat samtidig i fryseren. Det vil overbelaste fryseren, forlenge innfrysingstiden og kan øke temperaturen på nedfryst mat.
 • Ikke oppbevar iskrem, islollies eller brød i fryserens dørhyller eller på fryserens øverste hylle: disse områdene er ikke de kaldeste delene av fryseren. Det er derfor sannsynlig at slike
 • varer vil tine raskere hvis de lagres i disse områdene
 • La det være rom mellom pakkene slik at kald luft kan sirkulere fritt og at maten fryser så raskt som mulig
   

 

 • Was this article helpful?