Skip to main content
Electrolux | Help and Support

F7 vises på displayet på kombiskapet

 

Problem 
  • Det står feilmelding F6 eller F7 på displayet på kjøleskapet/kombiskapet
Gjelder for 
  • Kjøleskap
  • Kombiskap
Løsning 

1. Kontroller at det finnes strømforsyning til produktet

2. Unngå å la døren være åpen over lengre tid

3. Kontroller at døren er lukket helt igjen

4. Kontroller om enheten kjøler på korrekt måte

  • Mål temperaturen med et termometer i et glass med vann plassert inni kjøleskapet.
  • Kjøleskapet fungerer riktig hvis temperaturen er mellom +4 til +5 °C.
  • Kjernetemperaturen til matvarene er viktigere enn den indre lufttemperaturen i kjøleskapet, siden lufttemperaturen vil variere gjennom hver kjølesyklus (mellom start og stopp av kjøle-kompressoren).
  • Vær oppmerksom på at billigere termometre kan vise variasjoner på ±1–2 °C eller mer. 
  • Juster temperaturen ved å skru på temperaturregulatoren eller via kontrollpanelet.

5. Hvis årsaken til problemet er en midlertidig øket temperatur inne i enheten, vil feilmeldingen forsvinne etter noen timer ved normalt temperaturnivå

6. Kontakt et autorisert servicesenter

Hvis forslagene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker.

 

  • Was this article helpful?