Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Det dannes is i bunnen av fryseren

 

Problem:
  • Det dannes is i bunnen av fryseren
Gjelder:
  • Frysere
Løsning:

1. Sørg for at den kalde luften sirkulerer i alle rom i fryseren

Hvis ventilasjonen er blokkert, sirkulerer ikke den kalde luften i fryseren.

La det være så mye mellomrom som mulig slik at den kalde luften kan sirkulere i alle deler av fryseren

2. Kontroller at dørene lukkes helt

Det danner seg is i bunnen av fryseskapet når kjølig luft i fryseren kombineres med varm og fuktig luft fra utsiden

3. Forsikre deg om at dørtetningslisten på kanten av døren er godt festet.

  • Kontroller at dørtetningslistene virker som de skal ved å lukke døren over et papirark, for deretter å trekke det ut.
  • Hvis du kan trekke det ut uten motstand, lukkes ikke dørene ordentlig og tetningslistene må erstattes.
  • Kontakt et autorisert servicesenter for å skifte ut tetningslisten.
     

 

  • Was this article helpful?