Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Det kommer ingen lyd fra kompressoren til produktet

 

Sørg for at produktet er tilkoblet til strømforsyningen, og at kjølesystemet er på.

Sjekk om du hører noen driftslyder etter én time.

Hvis produktet er på og kompressoren er stille, kan det være at kjøleskapet kjøre sin automatiske tinesyklus. Tineprogrammet kjører regelmessig og varer ca. 30 minutter. Sjekk brukerhåndboken for å se om produktet bruker denne funksjonen.

Du kan måle kjøleskapets funksjon ved å plassere et glass vann med et termometer midt i senterhyllen og lese av temperaturen etter 6 til 8 timer. Hvis temperaturen som vises samsvarer med den du stilte inn, fingerer produktet som det skal.

Hvis rådet ovenfor ikke fikser problemet, kan du kontakte en serviceingeniør.

  • Was this article helpful?