Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Kompressoren kjører lenge

 

Dette er normalt. Kompressoren kan kjøre i opptil 45 minutter i timen, og for produkter med elektronisk styrt kompressor, uten pause. Bare intensiteten vil bli endret etter behov.

  • Hvis temperaturen i kjøleskapet eller fryseren er normal, er det ingen grunn til bekymring.

Det kan også være andre årsaker til kompressorens utvidede driftsperiode:

Temperaturen er innstilt feil

Normal driftstemperatur er 4 - 5 °C i kjøleskap og -18 °C på det varmeste i frysere. Hvis temperaturen er satt for lavt, så vil dette øke kompressorens driftstid.

Store mengder mat ble nylig oppbevart i produktet

Kompressoren kjører lenge hvis mange matvarer må avkjøles.

Matvarene var varme da ble satt i produktet

Kompressoren kjører lenge hvis varme matvarer må avkjøles.

Høy romtemperatur

Høy omgivelsestemperatur øker kompressorens driftstid.

Døren er ikke lukket skikkelig

Hvis døren ikke er lukket ordentlig eller dørpakningen er skadet, slippes varm luft inn i kjøleskapet eller fryseren. Dette øker kompressorens driftstid.