Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Lampen i produktet fungerer ikke

 

Pæren er utløpt
  • Trekk støpselet til produktet ut av stikkontakten og erstatt pæren som beskrevet i brukerveiledningen.
Lysbryter sitter fast

Hvis produktet ditt har en synlig lysbryter, vil den befinne seg på innsiden.

  • Rengjør den og sørg for at den glir lett for å løse dette problemet.
En eller begge dørene har stått åpen for lenge

Hvis dørene er åpne for lenge, vil kontrollsystemet deaktivere lysene.

  • Lukk døren(e) helt og åpne den/dem igjen for å løse problemet.

 

Kontakt et godkjent serviceverkstedet hvis ingen av de ovennevnte rådene løser problemet.