Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Det er vanskelig å flytte skuffene

 

Dette problemet skyldes mat som berører hyllen over skuffen, eller at føringsskinnen er skitten eller blokkert.

Rengjør skuffen, rullene og skinnen for å løse problemet.