Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Før du ringer kundeservice

 

Ha følgende informasjon lett tilgjengelig når du kontakter oss:

  • Modellnummer
  • PNC (produktnummer)
  • ELC-nummer
  • Serienummer

Du finner denne informasjonen på produktets typeplate.

  1. Modellnummer
  2. PNC (produktnummer)
  3. ELC-nummer
  4. Serienummer

Typeskiltet er som følger plassert:

Kjøleskap

Innsiden på siden

Fryseskap

Innsiden på siden

Kombiskap

Innsiden på siden

2017-09-25_0959.png 2017-09-25_095.png 2017-09-25_0950.png