Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Kjøleskapet lekker vann

 

Problem:
 • Det lekker vann fra kjøleskapet 
 • Det samles kondens i kjøleskapet
 • Det renner vann fra undersiden av kjøleskapet

 

Gjelder for:

 • Fristående kjøleskap 
 • Kombinert kjøleskap/fryser 
 • Integrert kjøleskap 
Løsning:
 1. Rengjør dreneringshullet i kjøleskapet (Enklast med tops eller piperenser)
 2. Tøm dryppskålen 
 3. Plasser varene i skapet slik at luften kan sirkulere fritt 
 4. Ikke blokker dreneringshullet med varer
Årsak
 • Det samles kondensvann i kjøleskapet, dette har flere årsaker.
 • Eksempelvis att varene er veldig tett plasert eller at dreneringshullet er blokkert. Kondensvannet dreneres via dreneringshullet til dryppskålen hvor vannet fordampes
 • Om dreneringshllet er blokkert kan ikke kondensvannet renne ned  till dryppskålen, detta bidrar til at det samles mye vann i skapet og det kan renne ut ifra skapet. Om dryppskålen er full och inte har kunnat avdunsta så renner vannet over og foråsrsaker lekkasje under kjøleskapet. 
 • Was this article helpful?