Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Frysevegg blir for varm

 

Problem:
  • Veggen på kjøl- og/eller frysevegg blir varm
  • Området rundt skapet blir varmt
Gjelder:
  • Kjøleskap
  • Fryseskap
  • Fryseboks
  • Kombinert kjøl/frys
  • Vinskap
Løsning:

1.  Kontroller at skapet står i vater.

2. Kontroller at avstanden fra vegg til skap er mellom 2-5 cm.

3. Kutt strømmen til produktet i 30 minutter ved å dra ut kontakten, eller via sikringsskapet.

 

Årsak:

 

Åsaken til at ytre eller indre sidevegger blir varme, er fordi det er her varmeelementet for automatisk avriming sitter.

Dette er helt normalt, så lenge det ikke påvirker bruksområde eller området rundt skapet, dvs. dersom skapet er intergrert eller at skapets innside blir varmt.   

....

  • Was this article helpful?