Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Fryseren har frost eller is på sidene eller kantene

Normal is og kondens i fryserkabinetter

Det er normalt at frost og is dannes i frysere.

Det dannes is når døren åpnes, noe som lar fuktig luft komme inn i produktet.

Isen kan fjernes ved å tine fryseren.

Har døren blitt åpnet mange ganger eller stått åpen i lang tid?

Hvis døren har vært åpen for lenge eller blitt åpnet for ofte, kan den resulterende tilstrømningen av fuktig luft føre til fuktkondensasjon, og omsider danne is. Unngå å la døren være åpen over lengre tid.

Dette vil også bidra til å spare energi.

Isen kan fjernes ved å tine fryseren.

Har du prøvd å tine fryseren din?

Fryseren må tines når islaget på begge sider når en tykkelse på omtrent 10 – 15 mm.

Det vil være lettere å tine fryseren når den er tom eller bare inneholder et par varer.

Fjern is på følgende måte:

 1. Slå av produktet.
 2. Fjern eventuelle matvarer i fryseren, pakk dem i flere lag avispapir og plasser dem på et kaldt sted.
 3. La døren stå åpen, fjern pluggen fra avløpet og samle vannet i et brett. Fjern isen med en skraper.
 4. Når du er ferdig med avrimingen tørker du innsiden av fryseren grundig og setter inn dreneringspluggen på nytt.
 5. Slå på produktet.
 6. Still temperaturreguleringsbryteren til laveste temperatur, og la produktet stå i denne innstillingen i to til tre timer.
 7. Legg maten tilbake i fryseren.

Du må aldri bruke skarpe metallredskaper for å skrape av is. De kan skade produktet. Ikke bruk mekaniske verktøy eller andre kunstige hjelpemidler til å fremskynde avrimingen, med mindre de er godkjent av produsenten. Hvis temperaturen på frosne matvarer stiger under avriming, kan holdbarhetstiden forkortes.

Er ikke dørpakningen montert riktig? Har den blitt skadet på noen måte?

Kontroller dørpakningen nøye.

Hvis dørpakningen er skadet eller ute av posisjon, vil temperaturen i fryseren stige, og mye is og kondens vil dannes. Dette kan utløse alarmen på displayet, varselpæren eller en lydalarm.

Disse alarmene indikerer at den interne temperaturen er for høy til at produktet kan fungere.

Dørpakningen i gummi kan sjekkes med et stykke papir, ved å sette det inn mellom døren og rammen. Papiret skal tas godt tak langs hele bredde når døren er lukket. 

Hvis dørpakningen er deformert, kan problemet noen ganger løses ved å varme den i noen sekunder med en hårføner og deretter forsøke å rette ut gummien.

MERKNAD: Ikke varm opp dørpakningen for mye, da dette kan skade både pakningen og døren.

Hold dørpakningen ren og skift den ut hvis det er noen tegn til skade.

Dette vil også bidra til å spare energi.

Hvis du ikke klarer å skifte ut dørpakningen, kan du heller bestille et ingeniørbesøk.

Oppbevares maten riktig?

Matvarer skal alltid oppbevares i folie, eller i en lufttett boks.

Matvarer som ikke pakkes inn, vil skape mye fuktighet og is i produktet.

Er det nok plass rundt fryseren?

Det er viktig at det er en tilstrekkelig plass rundt produktet, for å muliggjøre egnet ventilasjon.

Du finner informasjon om ventilasjon i brukerhåndboken eller ved medfølgende monteringshåndboken.

Eksempel:

KRAV TIL LUFTTILFØRSEL

 1. Plasser fryseren vannrett på et stabilt underlag. Alle fire føtter bør hvile på gulvet.
 2. Se til at baksiden av produktet er minst 5 cm fra veggen.
 3. Se til at sidene av produktet er minst 5 cm fra vegger/skap.

Temperaturen er ikke riktig innstilt.

Hvis temperaturen er satt for lavt for omgivelsene, vil mye is dannes i fryseren.

Hvis du velger en høyere temperatur, ca. -18 grader C for de fleste miljøer, vil dette bremse isdannelsen.

Dreneringspluggen er ikke satt inn ordentlig.

Sett i støpselet helt. 

Skadde hengsler

Hvis hengselen er skadet, kan dette være årsaken til problemet. 

En ingeniør vil være i stand til å fikse hvilke som helst problemer med defekte hengsler.

 • Was this article helpful?