Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Ubehagelig lukt i fryser

 

Problem 
  • Ubehagelig, råtten eller sterk lukt i fryseren
Gjelder for 
  • Fryser
  • Kombiskap
Løsning  

1. Lagre mat med sterk lukt i lufttette beholdere

2. Avis fryseren før du begynner med rengjøringen

Se brukerhåndboken for instruksjoner om hvordan du aviser fryseren. 

3. Gjør rent i hyllene, dørtetningslisten og på innsiden med et passende antibakterielt desinfeksjons-/rengjøringsmiddel

Du kan finne passende rengjørings- og vedlikeholdsprodukter i vår Nettbutikk.

4. Rengjør drypp-fatet som står over kompressoren på baksiden av enheten

5. Råtten lukt kan fjernes ved å først rengjøre innsiden av enheten med en fuktig klut

Smør en mild såpe over innsiden av enheten vent noen minutter Vask bort såpen med varmt vann   

6. Hvis det har vært strømbrudd på noe tidspunkt og maten har tinet, kan dette være årsaken til lukten

Tinet mat kan ikke fryses igjen.    

 

  • Was this article helpful?