Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Det er rim eller is på sidene og kantene i fryseren min

 

Problem 
  • Det er rim eller is på sidene og kantene i fryseren min
Gjelder for
  • Fryseskap
Løsning 

1. Avis fryseren 
Du kan finne detaljert informasjon i brukerhåndboken. Du kan laste ned brukerhåndboken her.
Isen tines automatisk i frysere med frostfri-teknologi. Hvis fryseren ikke er en frostfri-modell, må du avise selv etter behov.

2. Unngå å åpne døren altfor ofte eller å la døren være åpen over lengre tid

3. Still temperaturen til ca. -18 °C
Kontroller temperaturen med et termometer i et glass med stekeolje plassert så nær døren som mulig. Les av temperaturen etter omtrent 12 timer. 

4. Oppbevar alltid mat i aluminiumsfolie eller lufttette beholdere

5. Forsikre deg om at fryseren er tilstrekkelig ventilert, som vist i brukerhåndboken eller i installasjonsinstruksjonene

6. Forsikre deg om at dørtetningslisten på kanten av døren er godt festet
Kontroller at dørtetningslistene virker som de skal ved å lukke døren over et papirark, for deretter å trekke det ut. Hvis du kan trekke det ut uten motstand, lukkes ikke dørene ordentlig og tetningslistene må erstattes.

7. Forsikre deg om at dørtetningslisten er ren
Tetningslisten kan rengjøres ved å bruke en fuktig klut og en liten mengde rengjøringsmiddel. 

8. Kontroller for eventuell deformasjon av dørtetningslisten
Hvis dette er tilfellet kan problemet vanligvis løses ved å varme den opp i noen sekunder ved hjelp av en hårføner, og deretter forsøke å strekke ut gummien.    
ADVARSEL! Du skal ikke varme opp dørtetningslisten for mye, da dette kan skade både tetningslisten og døren.    

9. Kontroller hengslene og erstatt eventuelle defekte hengsel-deler

10. Kontakt et autorisert servicesenter
Hvis forslagene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker.

Årsak
  • Det er normalt at frost og is dannes i frysere. Det dannes is når døren åpnes og fuktig luft trekkes inn i enheten. 
  • Riktig installasjon og bruk av fryseren din vil spare energi og beskytte miljøet. 
  • Matvarer som ikke er innpakket frigjør store mengder fuktighet og øker isvolumet inne i enheten.