Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Deel van mijn wasdroger is beschadigd

 

Als een onderdeel van de wasdroger is beschadigd, neemt u contact op met onze erkende servicedienst.