Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Droger geeft foutmeldingĀ E60 weer en wordt niet warm

Foutmelding E60 duidt een probleem met de verwarming aan Dit probleem kan worden veroorzaakt door onjuiste ventilatie in de ruimte. Zorg dat er voldoende frisse lucht in de ruimte is en dat het apparaat niet is ingebouwd.

Dit probleem kan ook worden veroorzaakt door een vervuilde condensor of vervuilde pluisfilters. Zorg dat ze schoon zijn. Zie de gebruikershandleiding voor informatie over het reinigen en in optimale staat houden van uw apparaat.

Als er nog steeds een foutmelding op het display verschijnt, neemt u contact op met onze erkende servicedienst.