Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Deur van droger gaat niet open

 

Probleem

  • De deur van de wasdroger kan niet worden geopend

Heeft betrekking op

  • Warmtepompdroger
  • Condensdroger
  • Afvoerdroger

Oplossing

  1. Controleer of een van de onderdelen van de deurgreep zichtbare tekenen van schade vertoont.
  2. Als er onderdelen zijn beschadigd of als de deur nog steeds niet opengaat, neemt u contact op met onze erkende servicedienst.
  • Was this article helpful?