Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Was-droogcombinatie geeft foutmelding E20 of C2 weer, piept 2 keer/knippert 2 keer

 

Probleem:
  • Was-droogcombinatie geeft foutmelding E20 of C2 weer, piept/knippert 2 keer. Dit duidt op pompproblemen.  
Heeft betrekking op:
  • Vrijstaande was-droogcombinatie 
  • Geïntegreerde was-droogcombinatie  
Oplossing:

1.    Zorg voor de juiste positie van de afvoerslang  

De afvoerslang mag zich niet meer dan 10 cm in de afvoer bevinden. Raadpleeg de installatie-instructies in uw gebruikershandleiding of de afzonderlijke installatiehandleiding die met uw apparaat is meegeleverd. 

2.    Zorg voor de juiste afvoerhoogte  

De hoogte van de afvoer mag niet hoger dan 100 cm en niet lager dan 60 cm boven de onderkant van de machine zijn of zoals weergegeven in de gebruikershandleiding. Raadpleeg de installatie-instructies in uw gebruikershandleiding of de afzonderlijke installatiehandleiding die met uw apparaat is meegeleverd. 

3.    Reinig de pomp en het filter  

Reinig de pomp en het pluizenfilter, inclusief het pompblad (als het pompblad zichtbaar is, draai het met een potlood en plaats het filter terug). Start dan een hete was, zonder toevoeging van zeeppoeder, om het afvoersysteem te reinigen. Raadpleeg de gebruikershandleiding die bij uw apparaat is geleverd voor gedetailleerde instructies. U kunt de gebruikershandleiding hier downloaden.  

4.    Controleer op verstopte afvoer                                                                                                                     

Controleer of de afvoer naar tevredenheid doorloopt. Draai een wasprogramma met de afvoerslang in een bak of gootsteen.   

5.    Controleer de afvoerslang op mogelijke knikken of verdraaiingen  

Knikken of verdraaiingen in de afvoerslang kunnen ervoor zorgen dat het water niet goed doorstroomt. U kunt dit aan de achterkant van het apparaat controleren.  

6.    Gebruik minder zeeppoeder  

  • Wanneer veel zeeppoeder wordt gebruikt of veel schuim wordt geproduceerd, kan het niveausysteem door schuim worden geblokkeerd. 
  • U kunt dit oplossen door de machine uit te zetten en de trommel meerdere keren vooruit en achteruit te schudden. 
  • Reinig de afvoerpomp/filter en draai dan een hete was zonder zeeppoeder.  

7. Schakel de stroom naar de was-droogcombinatie uit  

  • Het probleem kan worden opgelost door de stroomtoevoer naar de wasmachine ongeveer 1-2 uur uit te schakelen en daarna opnieuw een wasprogramma te starten. 
  • Als de pomp wordt geblokkeerd, schakelt een bimetaalzekering de pomp uit. Wanneer de pomp is afgekoeld, zou hij weer normaal moeten werken.  

8. Neem contact op met onze erkende servicedienst  

Als de bovenstaande adviezen het probleem niet oplossen, raden we u aan een ​​bezoek van een servicetechnicus aan te vragen.    

Waarschuwing: We raden u aan het product niet te gebruiken, totdat het probleem volledig is opgelost. Haal de stekker van het product uit het stopcontact en sluit het product niet opnieuw aan, voordat u zeker weet dat het kan.