Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Droogprogramma van de was-droogcombinatie duurt te lang of te kort

 

Afhankelijk van de grootte, het gewicht en de vochtigheid van de lading en het soort wasgoed wordt bij sommige modellen de tijd automatisch aangepast. Dit is zowel op was- als droogprogramma's van toepassing.

Afhankelijk van de grootte, het gewicht en de vochtigheid van de lading en het soort wasgoed wordt de tijd van het droogprogramma aangepast. Sommige modellen meten ook elektronisch hoe droog de kleding is en eindigen het programma pas als de kleding helemaal droog is.

Zie de suggesties hieronder:

  • Als er een spoelstopfunctie is geselecteerd, maakt u deze selectie ongedaan.
  • Als er een extra spoelfunctie is geselecteerd, maakt u deze selectie ongedaan.
  • Zorg dat er water in het apparaat stroomt en dat de voldoende waterdruk is. Anders wordt de programmatijd verlengd. In sommige gevallen is deze te kort om te zorgen dat het wasmiddel oplost. Zie de gebruikershandleiding als het apparaat niet genoeg water neemt.
  • Als een startuitstelfunctie is geselecteerd, maakt u deze selectie ongedaan.
  • Zorg dat het apparaat het water correct wegpompt. Als het waterniveau van het apparaat niet is veranderd voordat wordt overgegaan op een centrifugeerprogramma, kan een wasprogramma worden herhaald. Zie de gebruikershandleiding als de pomp het water niet wegpompt.