Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Deur van wasmachine omkeren

De richting waarin de deur van een wasmachine open gaat, kan niet worden gewijzigd. Dat komt omdat de elektrische onderdelen in de machine niet kunnen worden verplaatst. De deur op veel wasdrogers kan echter wel worden omgekeerd (als dit in de gebruikershandleiding wordt beschreven).

Om een betere opstelling voor opening van de deur van uw wasmachine naast de wasdroger te krijgen, wisselt u ze om en draait u de deur van de wasdroger naar de andere kant. Dit kan het gemakkelijker maken om de kleding van een machine naar de andere over te brengen.