Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Deur kan worden geopend en het water stroomt naar buiten

 

Als er een wasprogramma met een spoelstop wordt gekozen en het apparaat wordt uitgeschakeld, kan de deur na een paar minuten worden geopend, zelfs als er zich water in het apparaat bevindt. Het water uit het apparaat stroomt op de vloer. Als de machine in de spoelstop is geeindigd, denk er dan aan om het apparaat eerst af te laten pompen voordat u de deur opent.

Als het bovenstaande advies het probleem niet oplost, neemt u contact op met onze erkende servicedienst.