Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Deur van wasautomaat aan het begin van het wasprogramma openen

 

De deur kan normaal gesproken vóór de verwarmingsfase worden geopend of wanneer het waterpeil in de trommel nog laag is (gedurende de eerste 10 minuten). Probeer meer wasgoed toe te voegen.

Als de deur kan worden geopend wanneer de wasmachine is gevuld met water of als de deur vanzelf open gaat, trekt u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met onze erkende servicedienst.