Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Kalkaanslag verwijderen

 

Redenen voor ontkalking:

De binnenkant van de trommel ziet er misschien schoon en glanzend uit, maar kan vaak vol kalkaanslag zitten aan de achterkant, waar het niet onmiddellijk zichtbaar is. Als het verwarmingselement van de machine door kalkaanslag wordt bedekt, kan dit op een aantal manieren invloed op de machine uitoefenen:

  • Het zal langer duren voordat het water is verwarmd.
  • Er wordt meer energie verbruikt.

De levensduur van het verwarmingselement zal aanzienlijk worden verkort.

  • Het verwarmingselement kan uitbranden.
  • De hoofdlagers van de machine kunnen beschadigd raken.


Kalkaanslag wordt veroorzaakt door de 'hardheid' van het water. Hoe harder het water is, des te waarschijnlijker het is dat er kalkaanslag in de machine wordt gevormd.

  • Waterhardheid kan in bepaalde gebieden variëren. Dit komt doordat de watervoorziening uit verschillende bronnen komt, afhankelijk van het actuele verbruik in de regio. Neem contact op met uw waterleidingbedrijf of de technische afdeling van de lokale overheid voor assistentie.
  • Als voorzorgsmaatregel ontkalkt u de machine in overeenstemming met de onderstaande tabel, afhankelijk van de relatieve hardheid van het water (dH-waarde) in uw regio.
Frequentie van ontkalking:

Voor betere prestaties en bescherming van de wasautomaat, bevelen we u aan de kalkaanslag regelmatig te verwijderen met behulp van een ontkalkingsproduct van Electrolux. Hoe vaak u de machine moet ontkalken, wordt bepaald door de waterhardheid en het aantal wascycli dat de machine dagelijks uitvoert. Zie de onderstaande tabel voor uitvoerige richtlijnen:

Frequentie van ontkalking

Hardheid in °F

Hardheid in °e, °Clark

Hardheid in °dH 

Specificaties voor waterhardheid

< 2 wasprogramma's/dag

2-4 wasprogramma's/dag

> 4 wasprogramma's/dag

0-7

0-5

0-4

Zeer zacht

-

-

-

7-14

5-10

4-8

Zacht

-

-

Eén keer per jaar

14-21

10-15

8-12

Gemiddeld hard

Om de 6 maanden

Om de 6 maanden

Om de 6 maanden

21-32

15-22

12-18

Redelijk hard

Om de 6 maanden

 

Om de 3 maanden

Om de 3 maanden

> 32

> 22

> 18

Hard

Om de 3 maanden

Om de 2 maanden

Elke maand

 

Kalkaanslag verwijderen:
  • We bevelen een ontkalkingsmiddel van Electrolux aan. Uitvoerige instructies zijn te vinden in de handleiding die met onze ontkalkingsproducten wordt meegeleverd.
  • Was this article helpful?