Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Wastijd verandert op het display

 

Op basis van de belading en het type wasgoed geeft de wasmachine de geschatte tijd weer. De wastijd die op het display wordt weergegeven, kan vervolgens af- of toenemen om de beste wasresultaten te bereiken met de minst mogelijke hoeveelheid energieverbruik.

  • De functie voor het besparen van tijd wordt gebruikt om de wastijd te verkorten. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.
  • Een onevenwichtige lading verlengt de duur van het programma. Dit is normaal voor wasmachines.
  • Als u het type wasgoed verandert, kan dit invloed op de wastijd uitoefenen.
  • Het geleidelijk verlengen van de duur van het programma verlaagt het energieverbruik. De verbeterde opwarmfase bespaart energie, terwijl de langere duur dezelfde wasresultaten garandeert (vooral bij wasgoed dat normaal vervuild is).
  • Als uw wasmachine een gewichtsensor heeft, is het belangrijk dat u de machine eerst aanzet en vervolgens een programma kiest voordat u het wasgoed in de machine doet. In dit geval zal de gewichtsensor goed werken.

 

  • Was this article helpful?