Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Deur van wasmachine gaat tijdens het wassen open

 

Als de deur kan worden geopend wanneer de wasmachine is gevuld met water of als de deur vanzelf open gaat, trekt u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met onze erkende servicedienst.