Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Is er een kinder-/veiligheidsgrendel op de robot?

 

Nee, schakel de robot uit, indien nodig. (druk lang op de play/pause-knop)