Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Vaatwasser start het wasprogramma niet

 

Probleem: 
  • Vaatwasser start het wasprogramma niet 
Heeft betrekking op: 
  • ingebouwde vaatwasser 
  • vrijstaande vaatwasser 
Oplossing: 

1. Controleer of de deur volledig gesloten is  Open de deur en sluit deze opnieuw. Als er een klik is, betekent dit dat de deur goed gesloten was.  
2. Controleer of de startuitstel functie is uitgeschakeld  Raadpleeg de gebruikershandleiding voor uitvoerige instructies over de uitschakeling van deze modus.   
3. Controleer of het vorige programma is afgelopen  Als er nog een programma aan de gang is, moet dit worden geannuleerd voordat het volgende programma wordt geprogrammeerd. Lees voor het annuleren van het programma het gedeelte over het annuleren van programma's in de gebruikershandleiding van de vaatwasser. In sommige modellen wordt op het paneel aangegeven hoe een programma kan worden gereset. U kunt de gebruikershandleiding hier downloaden.  
4. Controleer of de opties 'Zeer rustig' of 'Avond' zijn geselecteerd:  Deze opties brengen lange pauzes met zich mee in het wasprogramma, die tot 20 minuten kunnen duren. Het programma is mogelijk nog steeds aan de gang.  
5. Controleer of er waarschuwings-LEDs, akoestische waarschuwingen of foutmeldingen zijn:  De foutmelding kan een knipperende LED, een reeks pieptonen of een op het display weergegeven code zijn. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor gedetailleerde informatie over de oplossing van het probleem.  U kunt de gebruikershandleiding hier downloaden.  
6. Controleer op mogelijke voedingsproblemen:  Controleer of het apparaat is aangesloten op het stroomnet en of het is ingeschakeld. Sluit een ander apparaat aan op hetzelfde stopcontact, om te controleren of er stroom is. Als het stopcontact niet werkt, neemt u contact op met een plaatselijke elektricien om het probleem te verhelpen. 
7. Controleer of er geactiveerde relais of een doorgebrande zekering is  Reset de aardlekschakelaar of vervang de zekering  U kunt de aardlekschakelaar resetten door de schakelaar in de 'ON'-stand te duwen 
8. Neem contact op met onze erkende servicedienst   Als de bovenstaande tips het probleem niet oplossen, raden we u aan een ​​bezoek van een servicetechnicus aan te vragen.    

OPMERKING: Afhankelijk van het probleem, kan een servicebezoek van een technicus u in rekening worden gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode.    
Waarschuwing: We raden u aan het product niet te gebruiken, totdat het probleem volledig is opgelost. Haal de stekker van het product uit het stopcontact en sluit het product niet opnieuw aan, voordat u zeker weet dat het kan.

 

  • Was this article helpful?