Skip to main content
Electrolux | Help and Support

De vaatwasser geeft foutmelding AL5, C1, F1, i10 of i11 weer, piept één keer of het waarschuwingslampje knippert één keer

 

Probleem: 
  • De vaatwasser geeft foutmelding AL5, C1, F1, i10 of i11 weer, piept één keer of het waarschuwingslampje knippert één keer. Dit duidt op een probleem met de watertoevoer. 
Heeft betrekking op: 
  • Vrijstaande vaatwasser 
  • Ingebouwde vaatwasser 
Oplossing: 

1. Controleer de watertoevoer  Controleer de watertoevoer in uw woning, bijvoorbeeld door een kraan te openen. Als er geen waterstroom is, neemt u contact op met uw waterleverancier voor meer informatie.  
2. Controleer of de waterkraan naar uw vaatwasser volledig open staat  Als de watertoevoerkraan is gesloten, schakelt u de vaatwasser uit en opent u de watertoevoerkraan volledig. Schakel de vaatwasser opnieuw in en selecteer een programma. Druk op de startknop om de vaatwasser te starten.  
3. Controleer of u meer dan één apparaat gebruikt dat water nodig heeft  Als er meer dan één apparaat in werking is dat water gebruikt, kan dit de oorzaak zijn van een te lage druk voor uw vaatwasser. Probeer de vaatwasser te gebruiken terwijl er geen andere waterafhankelijke apparaten in werking zijn.  
4. Controleer de watertoevoerdruk  Controleer of u via één kraan een emmer van 10 liter in 1 minuut of een emmer van 5 liter in 30 seconden kunt vullen. Als dit niet mogelijk is, is de waterdruk te laag om de vaatwasser te gebruiken, en moet u contact opnemen met uw waterleverancier.  
5. Controleer de toevoerslang op mogelijke knikken of verdraaiingen  Als de toevoerslang gebogen, verdraaid of beschadigd is, trekt u de stekker van de vaatwasser onmiddellijk uit, en sluit u de watertoevoer af. Als de slang beschadigd is, moet het apparaat door een technicus worden bekeken en gerepareerd.  
6. Controleer of het filter in de toevoerslang niet verstopt is  Het filter van de toevoerslang bevindt zich in de connector langs de kraan/klep. Draai de kraan dicht voordat u de toevoerslang verwijdert. Het toevoerfilter moet schoon zijn en vrij zijn van kalkafzetting, zie de gebruikershandleiding voor gedetailleerde instructies over de verwijdering en reiniging van uw filter. Nadat het filter is gereinigd en is teruggeplaatst in de toevoerslang, sluit u de slang aan, selecteert u een programma en voert u het uit.  
7. Controleer het afvoersysteem  Controleer of 

  • De filters schoon zijn. U vindt informatie over reiniging en onderhoud in de gebruikershandleiding. U kunt de gebruikershandleiding hier downloaden. 
  • De afvoerleiding zich op de juiste hoogte boven de vloer bevindt. Raadpleeg de installatie-instructies in uw gebruikershandleiding of de afzonderlijke installatiehandleiding die met uw apparaat is meegeleverd.  

8. Controleer of de afdichtplug is verwijderd uit de afvoer van de gootsteen. (als uw vaatwasser onlangs is geïnstalleerd of verplaatst).  De afdichtplug moet verwijderd zijn uit de sifon. Open de toevoerleiding waar de afvoerslang is aangesloten op de sifon, verwijder de afdichtplug en sluit de toevoer van de sifon weer aan.  
9. Neem contact op met onze erkende servicedienst  Als de bovenstaande adviezen het probleem niet oplossen, raden we u aan een ​​bezoek van een servicetechnicus aan te vragen.    

OPMERKING: Afhankelijk van het probleem, kan een servicebezoek van een technicus u in rekening worden gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode.  Noteer de gemelde foutcode en vermeld deze wanneer u een technicus aanvraagt. Dit zal uw probleem niet oplossen, maar het helpt onze technicus de oorzaak van het probleem te achterhalen.    
Waarschuwing: We raden u aan het product niet te gebruiken, totdat het probleem volledig is opgelost. Haal de stekker van het product uit het stopcontact en sluit het product niet opnieuw aan, voordat u zeker weet dat het kan.

 

  • Was this article helpful?