Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Er zit rijp of ijs op de zijkanten en randen van de vriezer

Normale ijs- en condensvorming in vrieskasten

Het is normaal dat er rijp en ijs in vriezers ontstaat.

IJs wordt gevormd wanneer de deur wordt geopend, zodat er vochtige lucht in het apparaat terechtkomt.

Dit ijs kan worden verwijderd door de vriezer te ontdooien.

Is de deur vaak geopend of langdurig opengelaten?

Als de deur te lang wordt opengelaten of te vaak wordt geopend, kan de resulterende instroom van vochtige lucht leiden tot vochtcondensatie, waardoor uiteindelijk ijs wordt gevormd. Vermijd het langdurig openlaten van de deur.

Dit helpt ook bij het besparen van energie.

Dit ijs kan worden verwijderd door de vriezer te ontdooien.

Heeft u geprobeerd uw vriezer te ontdooien?

De vriezer moet worden ontdooid wanneer de ijslaag op de zijkanten een dikte van ongeveer 10-15 mm bereikt.

Het is gemakkelijker om de vriezer te ontdooien wanneer de vriezer leeg is of slechts een paar items bevat.

Het ijs als volgt verwijderen:

 1. Schakel het apparaat uit.
 2. Verwijder eventuele voedselproducten uit de vriezer, wikkel ze in verschillende lagen krantenpapier en bewaar ze op een koele plek.
 3. Laat de deur open, haal de plug uit de afvoer en verzamel het water in een een bak. Gebruik een schraper om het ijs snel te verwijderen.
 4. Als u klaar bent met het ontdooien, veegt u de binnenkant van de vriezer grondig schoon en plaatst u de afvoerplug weer.
 5. Zet het apparaat aan.
 6. Stel de temperatuurschakelaar in op de laagste temperatuur en laat het apparaat twee tot drie uur op deze instelling staan.                      
 7. Plaats het voedsel weer terug in de vriezer.

Gebruik nooit scherpe metalen voorwerpen om ijs af te schrapen. Dit kan het apparaat beschadigen. Gebruik geen mechanische gereedschappen of andere kunstmatige hulpmiddelen om het ontdooien te versnellen, tenzij dit door de fabrikant wordt onderschreven. Als de temperatuur van bevroren levensmiddelen tijdens het ontdooien stijgt, wordt de houdbaarheid mogelijk verkort.

Is de deurafdichting niet goed aangebracht? Is het op een of andere manier beschadigd?

Controleer de deurafdichting zorgvuldig.

Als de deurafdichting is beschadigd of niet meer goed op zijn plaats zit, zal de temperatuur in de vriezer stijgen en wordt er veel ijs en condensatie gevormd. Dit kan het alarm op het display, de waarschuwingsled of een hoorbaar alarm activeren.

Deze alarmmeldingen duiden aan dat de interne temperatuur te hoog is voor een goede werking van het apparaat.

De rubber deurafdichting kan worden gecontroleerd door middel van een stuk papier dat u tussen de deur en het frame invoegt. Het stuk papier moet langs de volle breedte stevig worden vastgehouden wanneer de deur wordt gesloten. 

Als de deurafdichting is vervormd, kan het probleem soms worden opgelost door het een paar seconden met een haardroger te verwarmen en dan te proberen het rubber recht te trekken.

OPMERKING: Verwarm de deurafdichting niet te veel, aangezien u dan mogelijk zowel de afdichting als de deur kunt beschadigen.

Houd de deurafdichting schoon en vervang het als er tekenen van schade zijn.

Dit helpt ook bij het besparen van energie.

Als u de deurafdichting niet kunt vervangen, belt u een monteur voor een afspraak.

Wordt het voedsel correct bewaard?

Bewaar voedsel altijd verpakt in folie of in een luchtdichte verpakking.

Voedselartikelen die niet zijn verpakt, creëren veel vocht en ijs in het apparaat.

Is er voldoende ruimte rondom de vriezer?

Het is belangrijk dat er voldoende ruimte rondom het apparaat is, voor een goede ventilatie.

U vindt informatie over ventilatie in de gebruikershandleiding of de meegeleverde installatiehandleiding.

Voorbeeld:

VEREISTEN IN VERBAND MET LUCHTTOEVOER

 1. Plaats de vriezer horizontaal op een stabiel oppervlak. Alle vier de pootjes moeten op de vloer rusten.
 2. Zorg dat de achterkant van het apparaat minstens 5 cm vanaf de muur staat.
 3. Zorg dat de zijkanten van het apparaat minstens 5 cm vanaf de muur/kast staan.

De temperatuur is niet goed ingesteld.

Als de temperatuur te laag is ingesteld voor de omgeving, wordt er veel ijs in de vriezer gevormd.

Als u een hogere temperatuur selecteert, ongeveer -18 graden C voor de meeste omgevingen, wordt het vormen van ijs vertraagd.

De afvoerplug is niet goed geplaatst.

Plaats de plug er goed in. 

Beschadigde scharnieren

Als er een scharnier is beschadigd, kan dit de oorzaak van het probleem zijn. 

Een monteur zal eventuele problemen met defecte scharnieren kunnen verhelpen.

 • Was this article helpful?