Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Deur van droogkast gaat niet open

 

Als de deur van de droogtrommel niet geopend kan worden, dient u te controleren of bepaalde onderdelen van de hendel zichtbare tekenen van beschadiging hebben. Als deze beschadigd zijn of als de deur nog steeds niet geopend kan worden, neemt u contact op met een Geautoriseerd servicecentrum.

  • Was this article helpful?