Skip to main content
Electrolux | Help and Support

De dampkap start niet

 

Als de LEDs/lichten niet werken, dient u eerst de stroomtoevoer te controleren. Het probleem wordt mogelijk veroorzaakt door de stekker, het stopcontact of het elektrische circuit.

Als de dampkap in een stopcontact zit, dient u een klein toestel (bijv. een lamp of een waterkoker) te proberen aansluiten op het stopcontact om te controleren of het werkt. Als het toestel niet werkt is er mogelijk een elektriciteitsgebonden probleem specifiek voor de stekker. Controleer de circuitonderbreker of zekeringen.

Als de stroomtoevoer werkt, dient u deze te resetten door de stekker uit het stopcontact te halen of verwijderen. Wacht vervolgens 30 seconden en steek de stekker terug in/herstel de stroom naar de dampkap.

Indien dit het probleem niet oplost, dient u contact op te nemen met een geaggregeerde hersteldienst.

  • Was this article helpful?