Skip to main content
Electrolux | Help and Support

De kookplaat geeft geen warmte af

 

Elektrische kookplaten moeten op drie afzonderlijke 230V fasen worden aangesloten door het geaggregeerde hersteldienst.

Mogelijke oorzaken:

  • Ontbrekende fasen.
  • Defecte zekering van een fase in de zekeringenkast.

Raadpleeg de Installatiegids of neem contact op met het geaggregeerde hersteldienst.

Voor inductiekookplaten: zorg dat de sauspan voldoet aan de vereisten voor de minimumdiameter, zoals beschreven in de gebruikershandleiding.

Als de diameter te klein is, of als er onvoldoende magnetisch materiaal in de bodem van de sauspan zit, werkt de kookplaat mogelijk niet in de hoge stand/vermogensstand.

  • Was this article helpful?