Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Hoe kan ik de AirDry-functie in mijn vaatwasser deactiveren

 

Probleem:
  • Hoe kan ik de AirDry-functie in mijn vaatwasser deactiveren 
Heeft betrekking op:
  • vaatwassers met AirDry-functie 
Oplossing:


Om de AirDry-functie te deactiveren, raadpleegt u de onderstaande, stapsgewijze instructies:


OPMERKING:  De methode kan verschillen afhankelijk van het type bedieningspaneel van de vaatwasser. Als het bedieningspaneel er anders uitziet dan de afbeelding hieronder, raadpleeg dan de gebruikershandleiding die bij uw apparaat is geleverd.

1. Om de AirDry-functie uit te schakelen, moet het apparaat zich in de programmakeuzemodus bevinden.


OPMERKING:  Het apparaat staat in de programmakeuzemodus wanneer de programma-indicator aan staat en op het display de programmaduur wordt weergegeven.
Wanneer u het apparaat activeert, bevindt het zich meestal in de programmakeuzemodus. 
Als dit echter niet gebeurt, kunt u de programmakeuzemodus op de volgende manier instellen: 
Houd tegelijkertijd K1 en K2 ingedrukt, totdat het apparaat in de programmakeuzemodus staat.

2. Om de gebruikersmodus in te voeren, drukt u tegelijkertijd op K3 en K4 totdat de indicatielampjes L1, L2  en L3 gaan knipperen en het display leeg is.

3. Druk op K3

 • De indicatoren L1 en L2 gaan uit.

 • De indicator L3 blijft knipperen.

 • Het display toont de huidige instelling: Io = AirDry geactiveerd.

4. Druk op K3 om de instelling te wijzigen: Oo = AirDry gedeactiveerd.

5. Druk op de aan/uitknop om de instelling te bevestigen.
 

 

  • Was this article helpful?