Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Fout i60

 

Dit probleem kan worden opgelost door het toestel te resetten.
  • Koppel de afwasmachine los, wacht 1 minuut en steek deze opnieuw in het stopcontact. Als het toestel werd verplaatst, is het belangrijk dat geen buizen gebogen of gekneld zitten en dat de watertoevoer beschikbaar is.
  • Schakel de afwasmachine in, selecteer een geschikte cyclus en start deze.
  • Wanneer de cyclus start en normaal draait, werd het probleem opgelost.
Als het toestel de cyclus niet correct start na het resetten:
  • Bepaal of de foutcode nog steeds dezelfde is.
  • Als de code anders is, dient u de gebruikershandleiding te raadplegen voor gedetailleerde informatie over de nieuwe code.
  • Wanneer de oorspronkelijke foutcode verder verschijnt, dient u contact op te nemen met een geaggregeerde hersteldienst.
  • Was this article helpful?