Skip to main content
Electrolux | Help and Support

De deur klapt omhoog tijdens een programma

 

Als het toestel recent werd geïnstalleerd, is het deurpaneel/keukendeur mogelijk te zwaar of het toestel werd mogelijk niet correct geïnstalleerd (het is belangrijk dat het toestel vlak staat en goed is vastgemaakt).

  • Neem contact op met de installateur in dit geval.

Als het toestel correct werd geïnstalleerd, wordt het probleem mogelijk veroorzaakt door geblokkeerde of verstopte sproeiarmen.

  • Controleer de sproeiarmen en spoel deze indien nodig uit, en maak de filters onderaan proper in overeenstemming met de gebruikershandleiding voordat u het toestel opnieuw gebruikt.
  • Indien de bovenstaande suggesties het probleem niet oplossen, dient u contact op te nemen met het geaggregeerde hersteldienst.