Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Het ‘einde’-lampje knippert drie keer op regelmatige tussenpozen

 

Dit wijst op een lek, en water dat zich op de bodem van het toestel ophoopt.

  • U dient de watertoevoer van het toestel af te sluiten om overstroming te vermijden.
  • Neem contact op met een geaggregeerde hersteldienst om het probleem op te lossen.